Прощание с легендой

Текст сюжета

Сегодня

NI сравнил Су-57 и F-35

NI сравнил Су-57 и F-35

9 часов назад