Презентация истребителя МиГ-35


Марина Лысцева/ТАСС


Марина Лысцева/ТАСС


Марина Лысцева/ТАСС


Марина Лысцева/ТАСС


Марина Лысцева/ТАСС


Марина Лысцева/ТАСС


Марина Лысцева/ТАСС


Марина Лысцева/ТАСС


Марина Лысцева/ТАСС


Марина Лысцева/ТАСС


пресс-релиз ОАК


пресс-релиз ОАК


Марина Лысцева/ТАСС


пресс-релиз ОАК


пресс-релиз ОАК


пресс-релиз ОАК


пресс-релиз ОАК


пресс-релиз ОАК


пресс-релиз ОАК


Марина Лысцева/ТАСС


пресс-релиз ОАК


пресс-релиз ОАК


Марина Лысцева/ТАСС


Марина Лысцева/ТАСС


Марина Лысцева/ТАСС